NFZ, kardiologia interwencyjna, OZW, zawał serca, PCI, koronarografia Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawiła projekt zarządzenia Prezesa NFZ, dotyczący leczenia szpitalnego w zakresie kardiologii interwencyjnej. Projekt powstał po przep...