aplikacje zdrowotne, e-zdrowie, mHealth, telemedycyna, adherencja Biorąc pod uwagę rozwój techniki, środków komunikacji i powszechne wykorzystanie aplikacji mobilnych, szeroko pojęta telemedycna staje się logicznym krokiem naprzód w rozwoju medycy...