Choroba niedokrwienna serca, choroba wieńcowa, kamica układu moczowego, zawał serca, ryzyko Kamica nerek jest powszechną dolegliwością i może mieć związek ze zwiększonym ryzykiem choroby niedokrwiennej serca (CHD). Badania, dotyczące tego zagadnie...