przewlekła choroba nerek, PChN, niewydolność nerek, leczenie hipotensyjne, nadciśnienie tętnicze Wytyczne KDIGO (Kidney Disease Improving Global Outcome) z 2012 roku sugerują, aby u większości chorych z przewlekłą chorobą nerek (PChN) dążyć do ciś...