CRT, CRT-D, terapia resynchronizująca, blok lewej odnogi pęczka Hisa, LBBB Terapia resynchronizująca (cardiac resynchronization therapy, CRT) jest bezsprzecznie jedną z ważniejszych metod leczenia pacjentów z zaawansowaną niewydolnością serca. Nie...