Sildenafil, PDE 5, inhibitory fosfodiesterazy, wardenafil, tadalafil Inhibitory fosfodiesterazy 5 (PDE 5) są selektywnymi blokerami enzymu, który katalizuje hydrolizę cGMP. Enzym ten jest szeroko rozpowszechniony w organizmie, włączając w to tkank...