klopidogrel, prasugrel, kwas acetylosalicylowy, podwójna terapia przeciwpłytkowa, NSTEMI, ostry zespół wieńcowy Przeprowadzone badania udowodniły przewagę prasugrelu z kwasem acetylosalicylowym nad klopidogrelem z kwasem acetylosalicylowym u pacje...