inhibitory cholinesterazy, zawał serca, rywastygmina, donepezil, galantamina, choroba Alzheimera Inhibitory cholinoesterazy są podstawowymi lekami stosowanymi w chorobie Alzheimera. Dzięki wpływowi na nerw błędny i dzięki działaniu przeciwzapalnem...