odległe niedokrwienne prekondycjonowanie, pomostowanie aortalno-wieńcowe, CABG, miokardium, troponiny, cTnI Niedokrwienne prekondycjonowanie (NP) polega na na stopniowanej ekspozycji chorego na chorobę wieńcową na kontrolowany wysiłek fizyczny, kt...