dobry nastrój, afekt, zdrowie, choroba niedokrwienna serca, wysiłek fizyczny Wyniki badań naukowych wskazują, że pozytywny nastrój wiąże się z lepszym rokowaniem u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. Mechanizm leżący u podstaw tego zjawiska ...