PCI, prewencyjne PCI, STEMI, zawał serca, koronarografia, angioplastyka, choroba wielonaczyniowa W zawale z uniesieniem odcinka ST (STEMI) użycie przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI), mającej na celu przywrócenie drożności naczynia, którego za...