aspiracja skrzepliny, zawał serca, trombektomia aspiracyjna, STEMI, ostry zespół wieńcowy, OZW, angioplastyka wieńcowa, PCI W licznych badaniach niejednokrotnie analizowano już wpływ aspiracji skrzepliny w trakcie przezskórnej angioplastyki wieńc...