Macitentan, Opsumit, tętnicze nadciśnienie płucne, FDA FDA zaakceptowała macitentan (preparat o nazwie Opsumit) w leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego. Substancja ta należy do grupy blokerów receptora dla endoteliny. Bezpieczeństwo i skuteczn...