udar, statystyka, częstość występowania, śmiertelność, daly Udar jest drugą co do częstości przyczyną zgonów na świecie. Pomimo to nadal brakuje danych na temat częstości występowania i śmiertelności udarów oraz odsetka osób, które pozostają niepe...