PCI, hipotermia, STEMI, zawał serca, pierwsza pomoc, pomoc przedszpitalna, FMC Terapia przy pomocy hipotermii jest wciąż słabo upowszechnioną metodą poprawiania przeżywalności osób z zawałem serca. Celem badania, którego wyniki opublikowano na łam...