denerwacja tętnic nerkowych, oporne nadciśnienie tętnicze, nadciśnienie tętnicze, leczenie hipotensyjne Niejednokrotnie wykazano już korzystne działanie przezskórnej denerwacji tętnic w nie tylko w ogólnej populacji osób z opornym nadciśnieniem tę...