Dieta, zawał serca, prewencja pierwotna, prewencja wtórna Pomimo rosnącej liczby osób u których wystąpił zawał serca wciąż brakuje rzetelnych informacji na temat związku diety po zawale z umieralnością. W celu ustalenia możliwych zależności w tym ...