leki, refundacja, lista refundacyjna, ministerstwo zdrowia, odpłatność, detemir Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia opublikowany został projekt obwieszczenia zawierający listę refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznac...