Hiperglikemia, OZW, PCI, zawał serca, leczenie hipoglikemizujące, hsTropT72 Zwiększone stężenie glukozy w surowicy pacjenta z ostrym zespołem wieńcowym (OZW) w chwili przyjęcia do szpitala wiąże się ze zwiększoną umieralnością. Co badania naukowe ...