klopidogrel, leczenie przeciwpłytkowe, terapia przeciwpłytkowa, farmakogenetyka, oporność na klopidogrel W badaniach wykazano, że osoby przyjmujące klopidogrel, które mają utratę ≥1 funkcji allelu CYP2C19 są narażone na wyższe ryzyko incydentów se...