nagły zgon kardiologiczny, nagłe zatrzymanie krążenia, nagła śmierć sercowa W prewencji nagłego zgonu kardiologicznego (NZK) niezwykle istotne znaczenie ma zidentyfikowanie chorego, który może doznać tego epizodu. Niejednokrotnie próbowano już zde...