MitraClip Sześć polskich ośrodków kardiologicznych po raz pierwszy otrzymało środki z Ministerstwa Zdrowia na przeprowadzenie 20 zabiegów naprawczych zastawki mitralnej z wykorzystaniem przezskórnego systemu MitraClip. Zabiegi mają być wykonane do...