HeartMate II, LVAD, urządzenie do mechanicznego wspomagania lewej komory, zakrzepica Urządzenia do mechanicznego wspomagania lewej komory (left ventricular assist device, LVAD) przedłużają życie osób ze schyłkową niewydolnością serca. Ostatnio nau...