biwalirudyna, inhibitory trombiny, leki przeciwkrzepliwe, angioplastyka, zawał serca, STEMI Biwalirudyna, dożylny inhibitor trombiny zmniejsza odsetek krwawień i śmiertelność u osób poddanych przezskórnej angioplastyce wieńcowej (percutaneous coro...