OPTIMIZE, DES, angioplastyka wieńcowa, zawał serca, podwójne leczenie przeciwpłytkowe, ASA, klopidogrel Badanie OPTIMIZE było jednym z szerzej komentowanych badań, którego wyniki ogłoszono na konferencji TCT 2013 w San Francisco. Feres i wsp. opub...