POChP, umeclidinium, vilanterol, Anoro Ellipta, FDA, inhalacja Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) zaakceptowała mieszankę leków umeclidinium z vilanterolem (nazwa handlowa preparatu: Anoro Ellipta) w postaci proszku do inhalacji, jako codz...