komórki macierzyste, kardiomiopatia niedokrwienna, ICM, komórki jednojądrzaste szpiku kostnego, autologiczne mezenchymalne komórki macierzyste, frakcja wyrzutowa lewej komory, transendokardialne podanie komórek macierzystych Wykorzystanie komórek ...