Niedomykalność mitralna, niedomykalność zastawkowa, naprawa zastawki, wymiana zastawki, LVESVI Występowanie niedokrwiennej niedomykalności mitralnej obarczone jest dużym ryzykiem śmierci. Praktyczne wytyczne rekomendują wdrożenie postępowania oper...