aplikacje mobilne, Sansilium, mHealth, e-zdrowie Sansilium to nowa aplikacja na telefony komórkowe umożliwiająca prowadzenie dyskusji przez lekarzy na temat problemów współczesnej farmakoterapii. W zamkniętym gronie lekarz ma możliwość zadania pyt...