warespladib, inhibitory fosfolipazy A2, sPLA2, ostry zespół wieńcowy, OZW Warespladib to nowy lek będący selektywnym inhibitorem fosfolipazy A2, która bierze udział w patogenezie miażdżycy. Do tej pory udowodnione korzystne działanie warespladibu ...