Migotanie przedsionków, zawał serca, REGARDS Zawał serca jest znanym czynnikiem ryzyka wystąpienia migotania przedsionków. Czy zależność ta występuje w podobnym zakresie w przeciwnym kierunku? Czy migotanie przedsionków może być czynnikiem ryzyka ...