ryzyko sercowo-naczyniowe, HDL, triglicerydy, incydenty sercowo-naczyniowe, otyłość, nadwaga Nie ustają poszukiwania prostych metod pozwalających określić ryzyko chorób sercowo-naczyniowych i ryzyko kardiometaboliczne. Jedną z nich jest charaktery...