udar niedokrwienny mózgu, ciśnienie tętnicze, leczenie hipotensyjne, rokowanie, śmiertelność, dysfunkcja neurologiczna Korzystny efekt obniżania ciśnienia tętniczego w pierwotnej i wtórnej prewencji udaru nie ulega wątpliwości. Jednak u pacjentów ...