wielonaczyniowa choroba wieńcowa, przezskórna angioplastyka wieńcowa, pomostowanie aortalno-wieńcowe, zawał serca, ponowna rewaskularyzacja, udar Autorzy poniższej publikacji z JAMA Internal Medicine podkreślili, że wiele poprzednich badań porówn...