PCI, farmakoterapia, choroba wieńcowa, niedokrwienie, ischemia, rewaskularyzacja, zawał Niedokrwienie mięśnia sercowego u pacjentów z chorobą wieńcową wiąże się z niższą przeżywalnością. Mimo tej wiedzy pozostaje niepewne, czy stosowanie przezskór...