kobiety, mężczyźni, płeć, zawał serca, choroba niedokrwienna serca, objawy, diagnostyka Symptomatologia choroby niedokrwiennej serca (ChNS) u kobiet jest odmienna niż u mężczyzn. W populacji kobiecej częściej obserwujemy objawy takie jak ból w kla...