ciśnienie tętnicze, nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, CAC, calcium score, rokowanie sercowo-naczyniowe Obecnie naukowcy coraz częściej próbują znaleźć związek między niewielkimi odchyleniami w poszczególnych badaniach diagnostycznych a twardymi pu...