Choroby tętnic obwodowych kończyn dolnych dotykają niemal 20 proc. pacjentów powyżej 55. roku życia. Wraz z, często towarzyszącymi tym schorzeniom, cukrzycą, niewydolnością nerek i paleniem tytoniu, stwarzają wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia...