funkcja prawej komory, dwutlenek azotu, frakcja wyrzutowa, zanieczyszczenie powietrza, MRI, rezonans magnetyczny Niewydolność prawej komory jest ważną przyczyną śmiertelności i chorobowości. Z kolei ekspozycja na zanieczyszczenie powietrza powoduj...