zatorowość płucna, D dimery, dimer D, D-dimery, żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, leczenie przeciwkrzepliwe Trwają badania nad skuteczniejszym wykluczaniem zatorowości płucnej (pulmonary embolism, PE). Righini i wsp. ocenionili prospektywnie przy...