makrolidy, azytromycyna, lewofloksacyna, amoksycylina, zgon, zaburzenia rytmu serca, arytmia Wyniki badań wskazują, że przyjmowanie azytromycyny istotnie zwiększa ryzyko zgonu wśród pacjentów, u których wyjściowo było ono wysokie. Zależności takie...