Niewydolność nerek jest stanem, w którym są podwyższone stężenia wielu markerów, co utrudnia diagnostykę poszczególnych chorób. W prezentowanym artykule oceniono przydatność diagnostyczną D dimeru w wykluczaniu zatorowości płucnej u pacjentów z ni...