Jak do tej pory nie udało się opisać wpływu przyjmowania antybiotyków na wartość wskaźnika INR (international normalized ratio) u osób leczonych warfaryną. Opisy pojedynczych przypadków i badania przeprowadzone na zdrowych ochotnikach nie wykazały...