Antagoniści receptora mineralokortykoidowego poprawiają rokowanie pacjentów z niewydolnością serca i obniżoną frakcją wyrzutową. W prezentowanym badaniu autorzy ocenili czy są one również korzystne rokowniczo u pacjentów z niewydolnością serca z z...