Stosowanie metforminy jest związane z lepszymi wynikami leczenia u pacjentów z cukrzycą po zawale mięśnia sercowego. Dodatkowo udowodniono w badaniach na zwierzętach, że metformina pozwala zachować lepszą funkcję lewej komory. Czy podawanie metfor...