Fibrynoliza jest uznaną metodą leczenia zatorowości płucnej wysokiego ryzyka. Nie wiadomo jednak czy terapia ta jest bezpieczna i skuteczna w grupie osób z zatorowością płucną pośredniego ryzyka. Przydatność fibrynolizy w tej populacji oceniono w ...