Czas bezpośrednio po okresie żałoby opisywano jako ten, w którym istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych. Jednak ryzyko to nie zostało dobrze przedstawione w sposób ilościowy. Jednocześnie istnieje zaledwie kilka dużych...