30 kwietnia 2014 r. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z środków publicznych, która m.in. umożliwiła internistom i pediatrom świadczenie usług w ramac...