Badanie MADIT-CRT zdaje się być źródłem nieskończonej liczby publikacji z zakresu elektroterapii. W obserwacji 2,4-rocznej wykazano, że implantacja kardiowertera-defibrylatora z funkcją resynchronizacji (CRT-D) u pacjentów objawową niewydolnością ...