Proste wynalazki są zawsze najlepsze, szczególnie gdy rozwiązują istotne problemy. Do takich należy konstrukcja młodych inżynierów biomedycznych, która pozwala w znacznym stopniu zredukować błędy powstałe przy implantacji rozruszników serca. Dzięk...